Sivilisasjoner møtes

Hist kap 5

Trekanthandelen

Det var spanjoler og portugisere som var først ute med å skaffe seg kolonier, men snart kom nederlendere, franskmennene og britene etter.

Portugisere og spanjoler brukte slaver fra Afrika som arbeidskraft i koloniene i Sør-Amerika, britene gjorde det samme i Nord-Amerika.

Slaveskipene førte med seg ferdigvarer fra den europeiske industrien tilbake til Afrika. Varene ble byttet mot slaver, som ble solgt til koloniene i Amerika og Karibia. Skutene ble til slutt lastet med råvarer som industrien i Europa kunne gjøre seg nytte av. Dette ble kalt trekanthandelen.