Maskinene kommer!

Damplokomotiv iStock.com / fotosmania

Vi sier at det skjedde en industriell revolusjon i Europa på 1800-tallet

Det var svært mange nye oppfinnelser på kort tid. 

Jordbruket ble endret på grunn av nye typer ploger og såmaskiner, og nye grønnsaker ble dyrket.

Folketallet økte på grunn av mer mat, bedre hygiene og færre epidemier.

Transportsystemene ble bedre, ikke minst på grunn av jernbanen.

Nye maskiner, blant annet spinnemaskiner og dampmaskiner. Det ble etablert flere og flere fabrikker.

Samfunnet gjennomgikk en voldsom endring på grunn av alle de nye oppfinnelsene, og levekårene for folk flest ble endret.