Vi ere en Nation, vi med... - Norge på 1800-tallet

Stortinget iStock.com / Ekely

På 1800-tallet skjedde det store forandringer i Norge:

Landet fikk sin egen grunnlov i 1814. Den slo blant annet fast at Norge skulle være et monarki, men at makten skulle deles mellom en lovgivende (Stortinget), en utøvende (regjeringen) og en dømmende makt (domstolene).

Landet utviklet seg fra å være et bondesamfunn til å bli et moderne samfunn med industri.

I 1884 ble det innført et nytt politisk system med parlamentarisme. Det betyr at det partiet eller de partiene som har flertall i Stortinget, danner regjering, og at regjeringen må gå av dersom den ikke har støtte blant flertallet i Stortinget.