Opprør i Europa

Napoleon

Opprør i Europa

1800-tallets Europa var preget av uro, kriger, nasjonalisme og store forandringer.

Napoleon Bonaparte var en mektig militær leder og politiker som utropte seg selv til keiser i Frankrike.

Italia ble samlet til ett rike.

Otto von Bismarck var den sterke mannen i Preussen, og kong Vilhelm ble utropt til keiser i det nye, store keiserriket Tyskland.

Karl Marx var en viktig politisk tenker, og kjempet mot urettferdighet i samfunnet.