Sammen i samfunn

Nett kap_2

Sammen i samfunn

Mennesket trenger å føle samhørighet med andre. Vi trenger for eksempel å høre til i små samfunn som familien og vennegjengen, og i større samfunn som kommunen eller landet.

I alle samfunn gjelder det regler for hvordan vi oppfører oss. Disse reglene kan være både skrevne og uskrevne. 

Alle blir påvirket av de samfunnene vi er en del av. Denne påvirkningen skjer både bevisst og ubevisst – gjennom normer, roller, rollekonflikter og krysspress.