Landskapet endres

Aurlandsfjorden_Dash_med_iStock-500648926 iStock.com / Dash_med

Landskapet endres

Det er mange forandringer i naturen som vi ser og opplever hver dag: vi kan lett se hvilken årstid det er, vi kan lett se om det er dag eller natt, om det er varmt eller kaldt, regn eller snø osv.

Selve landskapet tenker vi ofte på som uforanderlig, men det er fordi de fleste landskapsendringene skjer så sakte at vi ikke kan observere dem fra dag til dag.

Noen endringer av landskapet kan komme plutselig i form av snøskred, jordras og steinsprang – noe som kan være dramatisk for dem som opplever det.