Norges befolkning

Geo kap6

Befolkningen i Norge

Sammensetningen av befolkningen i Norge har endret seg over tid. Nå har Norge i større grad en flerkulturell befolkning enn for en del år siden.

Også det folk jobber med, har endret seg. Stadig flere jobber i det vi kaller tertiærnæringene, det vil si at de har en jobb hvor de ikke produserer tjenester, ikke varer.

Folk i Norge vil også helst bo i byene eller i tettbygde strøk. Da skjer det som vi kaller en urbanisering.